Privacy Statement

If you need clarification before sending information through our website please get in touch via info@shiatsu-westerpark.nl or call us via +31 20 686 89 67.

In short:
- we don't collect cookies or analyse your web-surf behaviour.
- The information that you send us via this website is send with a secured connetion (SSL or TSL). The secured connection can be recognized via the hyperlink that has an -s with http: https://www.shiatsu-westerpark.nl and a green lock in the browser window.
- The information is only for Shiatsu Westerpark to quickly and appropriatly respond to your request: for a session and/or more information about our work.
- When you decide not to become our client after sending us your information, send us an e-mail and the information that you've send us via this website will be deleted.
- Once you become our client, your data is securely stored offline and abides by the privacy rules of our company. Click here to read the privacy statement relating to data protection [PDF]

Shiatsu Westerpark, gevestigd aan Van Beuningenstraat 54D, 1051XH Amsterdam, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.shiatsu-westerpark.nl
Van Beuningenstraat 54D, 1051XH Amsterdam, The Netherlands, +31206868967
David Lonsdale is de Functionaris Gegevensbescherming van Shiatsu Westerpark hij is te bereiken via info@shiatsu-westerpark.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shiatsu Westerpark verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Zorgverzekering
- evt. Fysieke klachten t.b.v. een eerste shiatsu behandeling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shiatsu-westerpark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shiatsu Westerpark verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiatsu Westerpark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shiatsu Westerpark) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shiatsu Westerpark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lees voor meer informatie ook hier het Algemene Verordening Gegevensbescherming document [PDF].

Delen van persoonsgegevens met derden

Shiatsu Westerpark verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shiatsu Westerpark gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij doen geen onderzoek naar uw surfgedrag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shiatsu Westerpark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shiatsu-westerpark.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Shiatsu Westerpark wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shiatsu Westerpark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@shiatsu-westerpark.nl. Shiatsu Westerpark heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.